EDGI i siffror

Vi är så glada att så många är intresserade och vill delta i EDGI! Idag så har över 5 500 personer sagt ja till att delta i studien.