Anmäl dig här

+ Person med erfarenhet av ätstörning

Rekryteringen till EDGI är tillfälligt pausad och förväntas komma igång igen i slutet av september 2024.

Vi ber alla deltagare att lämna ett salivprov och fylla i frågeformulär om ätstörningar, livskvalitet och hälsa. Om du väljer att delta skickar vi dig ett provtagningskit via post. Provet tas hemma och returneras till Karolinska Institutet i ett förfrankerat kuvert. Om du också valt att delta i tilläggsstudien om mikrobiom så skickas även ett provtagningskit för avföringsprov med instruktioner.

Du fyller i ett första frågeformulär för att ta reda på om dina symptom matchar studiekriterierna. Om du matchar, fortsätter du med återstående frågeformulär. Dessa frågeformulär innehåller frågor om ätstörningssymptom under de senaste 28 dagarna, ångest, depression, livskvalitet, vård, och levnadsvanor. Enkäten besvaras på mobilen, datorn eller surfplattan. Det tar ungefär 30–60 minuter att fylla i alla enkäter.

Jag är över 16 år, bor i Sverige, har/har haft en ätstörning och vill gärna delta i studien:

+ Kontrollperson

Rekryteringen till EDGI är tillfälligt pausad och förväntas komma igång igen i slutet av september 2024.

Om du inte har en ätstörning men vill medverka i studien kan du delta som en kontrollperson. Studien behöver en jämförelsegrupp som representerar den allmänna befolkningen.

Som kontrollperson så ber vi dig att lämna ett salivprov och fylla i frågeformulär om ätstörningar, livskvalitet och hälsa. Om du väljer att delta skickar vi dig ett provtagningskit via post. Provet tas hemma och returneras till Karolinska Institutet i ett förfrankerat kuvert. Om du också valt att delta i tilläggsstudien om mikrobiom och ätstörningar så skickas även ett provtagningskit för avföringsprov med instruktioner.

Du fyller i ett första frågeformulär för att ta reda på om du matchar studiekriterierna. Om du matchar, fortsätter du med återstående frågeformulär. Dessa frågeformulär innehåller frågor om ätstörningssymptom under de senaste 28 dagarna, ångest, depression, livskvalitet, vård, och levnadsvanor. Enkäten besvaras på mobilen, datorn eller surfplattan. Det tar ungefär 30–60 minuter att fylla i alla enkäter.

För att delta som kontrollperson behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Jag är 16 år eller äldre
  • Jag är bosatt i Sverige och förstår svenska
  • Jag har aldrig haft en ätstörning eller ätstörningssymtom
  • Förstagradssläktingar (förälder, syskon, halvsyskon, barn) har aldrig haft en ätstörning
  • Är fri från andra allvarliga psykiatriska sjukdomar som t.ex. schizofreni, bipolär sjukdom, svår depression, tvångssyndrom eller ångestsjukdom som har krävt sjukhusvistelse

Jag är över 16 år, har INTE haft en ätstörning och vill gärna delta i studien som en kontrollperson: