Kontakt

Webbsida
Webbsida www.edgi.se
Forsknings­­sjuksköterska
Forsknings-assistent Malin Rådström
Tel: 08–524 824 86
E-post: edgi@meb.ki.se
Projekt­ledare
Projekt­ledare Dr Emma Forsén Mantilla
Ansvarig forskare
Ansvarig forskare Professor Cynthia Bulik
Forsknings­institution
Forsknings­institution CEDI – Centre for Eating Disorders Innovation vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och bioinformatik vid Karolinska Institutet
CEDIs övergripande mål är att markant utöka vår kunskap kring ätstörningar. Genom att föra samman forskare från olika vetenskap­liga discipliner och genom att under­söka ätstör­ningar med nya ögon strävar vi efter att nå en allom­fattande förståelse av den roll som både genetik och miljö spelar för risken och utvecklingen av ätstörningar.
https://ki.se/meb/cedi-centre-for-eating-disorders-innovation-ett-centra-for-atstorningsforskning