Vem kan delta i EDGI?

Vi bjuder in alla personer som uppfyller följande kriterier:

  • Är 16 år eller äldre
  • Bor i Sverige och förstår svenska tillräckligt bra för att kunna svara på frågeformulären, förstå studiematerialet och ge ett informerat samtycke

Personer med ätstörning

  • Har eller har haft ätstörning som t.ex. anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning eller annan specificerad ätstörning (OSFED)

Personer utan ätstörning

Om du inte har en ätstörning men vill medverka i studien kan du delta som en kontrollperson. Studien behöver en jämförelsegrupp som representerar den allmänna befolkningen. För att delta som kontrollperson behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Har aldrig haft en ätstörning eller ätstörningssymptom
  • Förstagradssläktingar (förälder, barn, syskon, halvsyskon) har aldrig haft en ätstörning
  • Är fri från andra allvarliga psykiatriska sjukdomar som t.ex. schizofreni, bipolär sjukdom, svår depression, tvångssyndrom eller ångestsjukdom som har krävt sjukhusvistelse