Var söker jag hjälp?

Om du eller någon i din närhet har drabbats av ätstörning är det viktigt att veta vart du kan vända dig för att få hjälp. Här hittar du länkar till vård- och stödorganisationer om du har eller misstänker att du har en ätstörning, eller är närstående till en person med ätstörning.

1177.se

På Vårdguiden hittar du information om olika typer av ätstörningar och när och var man kan söka vård. Det finns också information om depression, ångest, självskadebeteende, och var man kan söka hjälp om man har självmordstankar.

Ätstörning.se

På Ätstörning.se hittar du information om ätstörningar för allmänheten, patienter, anhöriga, skolor, tränare, och behandlare. Här finns också information om specialiserad ätstörningsvård samt kontaktuppgifter till dessa enheter.

Frisk&Fri

Frisk&Fri är en brukarorganisation för personer drabbade av ätstörningar och deras närstående. På Frisk&Fris hemsida hittar du information om ätstörningar för drabbade, personer som misstänker att de har en ätstörning, samt närstående. Frisk&Fri har också en stödmail, stödchatt och stödtelefon för både drabbade och närstående där du kan prata med volontärer med egen erfarenhet av ätstörning. Frisk&Fri erbjuder också öppna träffar och stödgrupper för drabbade och närstående. På hemsidan kan du även söka efter behandlingsenheter.

Tjejzonen

Tjejzonen är en stödorganisation för tjejer mellan 10 och 25 år som på hemsidan erbjuder ätstörningsrelaterad mail- och chattstöd via avdelningen Ätstörningszonen. Ätstörningszonen är riktad till ungdomar som har tankar kring mat, vikt, kropp, träning, och kontrollbehov, eller som har eller misstänker att de har en ätstörning.

umo.se

UMO är en webbplats för Sveriges ungdomsmottagningar och riktar sig till ungdomar och unga vuxna mellan 13 och 25 år. På sidan ”Att må dåligt” finns information om ätstörningar, hur du söker hjälp om du har en ätstörning, och vad du kan göra om någon du känner har en ätstörning. Här finns även information om nedstämdhet, ångest, självskadebeteende och självmordstankar. Du kan också använda UMO.se för att hitta din närmaste ungdomsmottagning.