The Eating Disorders Genetics Initiative (EDGI) är den största gene­tiska forsknings­studien någon­sin om ät­stör­ningar. Om du någon gång i ditt liv har haft en ät­stör­ning så är du väl­kommen att delta i EDGI.

Jag vill veta mer!
ANMÄL DIG SOM
KONTROLLPERSON

Se filmen med den ansvariga forskaren Professor Cynthia Bulik som berättar mer om EDGI studien.

Se filmen med den ansvariga forskaren Professor Cynthia Bulik som berättar mer om EDGI studien.

Instagram

October 20, 2022 3:02pm
October 11, 2022 3:01pm
October 5, 2022 3:02pm
September 18, 2022 3:01pm
September 15, 2022 3:02pm
August 12, 2022 3:01pm

Twitter

Time to celebrate at the end of another course on background and treatment of eating disorders in Lund. Next course is for Östersund/Sundsvall, and during the autumn of 2023 it will be time for Stockholm again.
Link for more information about the course: https://t.co/DQBqxb4tR9 https://t.co/hpzYmp067i
Trevlig andra advent! Och välkommen tillbaka till vårt adventsfirande. Nu på andra advent berättar Lisa Dinkler ( @lisadinkler) om ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder). Läs mer om Lisa och hennes forskning här: https://t.co/pLncCop0QU https://t.co/VbVW7tgqoH
CEDI vid Karolinska Institutet söker föräldrar till 4–9-åriga barn med undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) som vill vara med att utforma en studie om ARFID. Vid intresse kontakta forskaren @lisadinkler på lisa.dinkler @ki.se. Sprid gärna! https://t.co/gp2oavBD0V
Trevlig första advent! Och välkommen till vårt adventsfirande. Till första advent berättar Jet Termorshuizen om GWAS-studier och hur de används i forskning om anorexia nervosa. Jet är doktorand på CEDI. Läs mer om henne och hennes forskning här:
https://t.co/pCJ3NrgyZN https://t.co/kGi1DUq5T0
År 2018 startade vi upp vår spännande studie, CREAT, där vi undersöker orsakerna bakom AN. Studien välkomnar enäggstvillingar både med erfarenhet av AN och de som aldrig har haft någon ätstörning. Vi har nu kommit mer än halvvägs och totalt 54 tvillingar har deltagit! https://t.co/0ucbl0sZxI
Varför drabbades bara en av enäggstvillingarna av AN? I CREATIVE-studien intervjuar vi tidigare CREAT-deltagare för att lära oss hur det såg ut i deras liv då en av dem drabbades av anorexia. Enäggstvillingar har samma DNA och de har vuxit upp tillsammans i samma miljö. https://t.co/V76rvfswB0