Om ätstörningar

Ätstörningar är allvarliga psykiatriska störningar. Gemensamt för personer med ätstörning är en stor upptagenhet av mat och ätande, samt att betydelsen av kropp, figur och vikt övervärderas. Vikten och kroppsformen blir avgörande för hur personen värderar sig själv. Många upplever en stark rädsla för att gå upp i vikt och försöker därför på olika sätt kontrollera eller kompensera sitt matintag.

Det kan handla om att äta stora mängder mat och uppleva att man tappar kontrollen över sitt ätande, om extrem bantning, om tvångsmässig träning eller om att äta stora mängder mat för att sedan kräkas upp den. Men framförallt kännetecknas ätstörningar av hur man tänker och känner i förhållande till mat, ätande och sin egen kropp. Dessa tankar tar stort utrymme och mycket tid i ens liv och många med ätstörning drar sig undan från andra och blir alltmer ensamma. Personer med ätstörning kan ofta vara självkritiska och ställa höga krav på sig själva.  Även om många människor provar olika dieter och träningsformer för att gå ner i vikt eller för att försöka förändra sin kropp, så utvecklar långt ifrån alla en ätstörning. Men när tankar om mat, ätande och kroppsform dominerar ens liv och påverkar ens mående, fysisk hälsa och sociala samvaro kan det vara fråga om en ätstörning.