EDGI i siffror

Under EDGI-studiens första år så har hittills 6 000 personer tackat ja till att delta i studien! Stort tack för det stora engagemanget för att hjälpa oss att förstå de genetiska, psykologiska och miljömässiga faktorerna bakom olika typer av ätstörningar. Vi ser fram emot ett nytt år med ett fortsatt stort deltagande så att vi tillsammans når vårt mål med 12 000 deltagare.