EDGI Sverige är en del av en global studie

Forskare vid Karolinska Institutet har engagerat länder runt om i världen för att tillsammans nå slutmålet på 100 000 deltagare som har upplevt ätstörningar någon gång i deras liv.

Tillsammans kan vi öka kunskapen om vilka genetiska och miljömässiga faktorer som orsakar ätstörningar.

Ta del av presentationerna nedan där den ansvarige forskaren för EDGI Sverige, professor Cynthia Bulik, berättar om den Amerikanska motsvarigheten till EDGI och varför hela det globala EDGI initiativet är så viktigt.

What is the Eating Disorders Genetics Initiative (EDGI)?

Broadening genetic research into all eating disorders

Participating in EDGI

Identifying the genes that influence a person’s risk for developing an eating disorder

Use of genetic findings from EDGI

Eating disorders can affect anyone, from any gender, or cultural background

Understanding eating disorders in men

EDGI – A truly global study