Om EDGI-teamet

Cynthia Bulik

Cynthia Bulik, PhD och framstående Professor inom ätstörningar, är en internationell forskare som är involverad i olika forskningsprojekt inom ätstörningar i fler än 20 länder. Hon är bosatt i USA, North Carolina där hon är grundare och chef för Center of Excellence for Eating Disorders vid University of Norht Carolina. Som kliniskt arbetande psykolog har hon sedan 1992 forskat på och behandlat personer med ätstörningar. Hennes forskning inkluderar behandling, laboratorieanalyser, epidemiologi, tvillingstudier samt molekylära genetiska studier inom ätstörningar och regleringen av kroppsvikt.

Hon är också anställd vid Karolinska Instituet i Stockholm där hon är ansvarig forskare för CEDI, Centre for Eating Disorders vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, en enhet som bedriver flera olika forskningsprojekt inom ätstörningar.  Hon har publicerat över 600 artiklar om ätstörningar samt skrivit 6 böcker.

Professor Bulik är Ansvarig Prövare för EDGI studien, den största genetiska forskningsstudie över ätstörningar som någonsin har genomförts internationellt. Syftet med EDGI är att identifiera de gener som kan påverka en persons risk att utveckla anorexia nervosa, bulemia nervosa och hetsätning. Detta för att kunna förbättra behandlingsmetoderna och i slutändan kunna rädda liv.

”Jag har dedikerat min karriär åt att undersöka hur såväl gener som miljö orsakar ätstörningar. EDGI ger unika möjligheter att bidra till den forskningen och till att utarbeta individuellt anpassade behandlingsformer och även förebyggande åtgärder. Mitt mål är att förbättra livskvalitet för de med ätstörningar och att undvika dödsfall inom denna sjukdom” C.B.


Laura Thornton

Laura Thornton, PhD i genetik och Professor inom ätstörningar med mer än 20 års erfarenhet av stora, internationella forskningsprojekt där hon har ansvarat för biostatistik och koordinering. Laura Thorntons primära forskning inbegriper de fenotypiska och genetiska aspekterna inom ätstörningar samt tobaksanvändning.

Professor Thornton är biträdande direktör för EDGI studien, den största internationella studien över ätstörningar som någonsin gjorts. Syftet med EDGI är att hitta de gener som kan ha betydelse vid risken att utveckla anorexia nervosa, bulemia nervosa samt hetsätning.

”Det är en ära för mig att koordinera denna stora studie som spänner över tre olika kontinenter. Den här studien har potential att kunna förändra hur vi ser på de här sjukdomarna och också att ge oss nya sätt att erbjuda behandling.”L.T.


Bengt Fundin

Jag är verksamhetschef för Center for Eating Disorders Innovation (CEDI) och ansvarar för de pågående studierna vid vårt forskningscentrum. Tillsammans med ansvarig forskare Cynthia Bulik, projektledare Emma Forsén Mantilla och hela EDGI-teamet så har vi planerat och startat upp EDGI-studien i Sverige. Som hjärnforskare och med erfarenhet från forskning inom läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården så är mitt forskningsfokus i studien att vi bättre ska förstå den bakomliggande biologin så att vi kan börja utveckla riktade läkemedel, bättre diagnostik och nya skräddarsydda behandlingar. När jag inte ägnar mig åt denna viktiga och spännande forskning så hittar du mig nog på golfbanan, i skidbacken eller i en båt i skärgården tillsammans med familj och vänner.

Kontakt: bengt.fundin@ki.se


Emma Forsén Mantilla

Jag är psykolog och forskare och har arbetat inom ätstörningsområdet sedan 2009. Jag är projektledare för EDGI i Sverige och min roll är att samordna olika arbetsinsatser och överblicka projektet i sin helhet. I tidigare forskning har jag framförallt studerat självbild, relationer och anknytning kopplat till ätstörning, samt preventiva insatser. Utöver EDGI, så driver jag en studie där vi vill utvärdera en behandling för patienter med ätstörning som har tvångsmässig träning som centralt symtom. Jag är också ordförande för patientföreningen Frisk & Fri- Riksföreningen mot ätstörningar. På fritiden är jag gärna med min familj, målar och tränar.

Kontakt: emma.forsen@ki.se     


Stina Borg

Jag är utbildad civilingenjör inom bioteknik och jobbar som forskningsassistent hos CEDI. Min roll i EDGI har framförallt handlat om de tekniska delarna kring enkäten och den interna webbsidan, till exempel, att konstruera enkäten och kopplingar mellan olika delar, samt skapa innehållet på “Mina Sidor”.

Kontakt: stina.borg@ki.se


Milka  Krestelica

Jag är forskningssjuksköterska i EDGI studien och ansvarar med mina kollegor för kontakten med studiedeltagare, skickar ut provtagnings kit och ser till så att alla uppgifter i studien kommer in och dokumenteras.  Min bakgrund har jag inom strålbehandling som onkologisjuksköterska. År 2000 kom jag till Meb/Ki där jag har jobbat med att samla in forskningsmaterial till olika studier. 

Kontakt: milka.krestelica@ki.se


radstrom_malinMalin Rådström

Jag har arbetat på Karolinska Institutet sedan år 2007. Jag arbetar nu i EDGI-studien som projektassistent och har även arbetat i studierna ANGI och BEGIN. På fritiden ägnar jag stor tid till min häst, vi är mycket ute i naturen och det ger mig en massa energi. Familjen betyder mycket för mig och jag har också fått den stora äran att bli mormor till en tjej som fyller livet med värme och glädje.

Kontakt: malin.radstrom@ki.se

Virpi Leppä

Jag jobbar som projektledare i olika projekt på CEDI och har varit med och startat upp EDGI. Min bakgrund är inom molekylärbiologi och genetik med inriktning neuropsykiatriska och autoimmuna sjukdomar. I EDGI jobbar jag med frågor kopplade till genetiken. Jag gillar att cykla, löpa, dagvandra och jobba i trädgården.

Kontakt: virpi.leppa@ki.se


David Clinton

Jag är docent, leg.psykolog, leg.psykoterapeut och psykoanalytiker. Jag arbetar med forskning, behandling och klinisk handledning. Inom EDGI har jag ett särskilt intresse för att belysa samspelet mellan genetiska riskfaktorer för ätstörningar och hur dessa avspeglas i subjektiva upplevelser av symptom och behandling. Jag har arbetat med våra filmer om ätstörningar som intervjuare, samt med klippning och redigering. På fritiden tycker jag mycket om att vandra samt att läsa och skriva poesi.

Kontakt: david.clinton@ki.se


Britt-Marie Hune

Jag är forskningssjuksköterska och hjälper min kollega Marta med att samla in alla uppgifter och prover till EDGI-studien. Inom CEDI-gruppen har jag tidigare arbetat i BEGIN och IMA studien. Jag har arbetat på Karolinska Institutet i drygt 15 år, den mesta tiden inom andra forskningsområden. Fritiden tillbringar jag helst i trädgården och i mitt växthus, där jag ofta får sällskap av katterna Bosse och Bulten.

Kontakt: britt-marie.hune@ki.se

 

Marie Carp Marie Carp

Jag arbetar som forskningssjuksköterska i EDGI-studien och gör utskick till studiedeltagarna och samlar in prover och uppgifter som behövs i studien. Jag är leg sjuksköterska och har en magister i folkhälsovetenskap. Jag har jobbat som forskningssjuksköterska sedan 2015 och de senaste åren inom området ätstörningar. På fritiden gillar jag att umgås med familj, vänner, träna pilates och jobba i trädgården.

Kontakt: marie.carp@ki.se