Röster om ätstörningar

Under Röster om ätstörningar så hör du personer med erfarenhet av att ha varit drabbade av ätstörningar berätta om sina upplevelser samt dela med sig av viktiga råd.

Isa

Isa Nordeld berättar om sina erfarenheter av ätstörningar

Wenche

Wenche Eklund berättar om sina erfarenheter av ätstörningar

Linus

Linus Fremin berättar om sina erfarenheter av ätstörningar

Johanna

Johanna Petersen berättar om sina erfarenheter av ätstörningar

Forskning

Linus Fremin, Wenche Eklund, Isa Nordeld och Johanna Petersen har tidigare erfarenhet av ätstörningar och ger sin syn på forskning om ätstörningar

Att bli frisk

Linus Fremin, Wenche Eklund, Isa Nordeld och Johanna Petersen delar med sig av sina erfarenheter från att bli frisk från ätstörningar

Vad innebär en ätstörning?

Linus Fremin, Wenche Eklund, Isa Nordeld och Johanna Petersen berättar om vad det innebär att leva med ätstörningar

Till drabbade

Linus Fremin, Wenche Eklund, Isa Nordeld och Johanna Petersen om vad de skulle vilja säga till dig som är drabbad av en ätstörning