Vad innebär det att delta i EDGI?

Vi ber alla deltagare att lämna ett salivprov och svara på frågor om ätstörningar, livskvalitet och hälsa. Om du väljer att delta skickar vi dig ett provtagningskit via post. Provet tas hemma och returneras till Karolinska Institutet i ett förfrankerat kuvert. Om du också valt att delta i tilläggsstudien om mikrobiom så skickas även ett provtagningskit för avföringsprov med instruktioner.

Frågeformulären

Du fyller i en första screeningenkät för att ta reda på om dina symptom matchar studiekriterierna. Om du matchar, fortsätter du med återstående frågor (huvudenkäten). Huvudenkäten innehåller frågor om ätstörningssymtom under de senaste 28 dagarna, ångest, depression, livskvalitet, vård, och levnadsvanor. Enkäten besvaras på mobilen, datorn eller surfplattan. Det tar ungefär 30–60 minuter att svara på alla frågor. Om det är svårt att hitta tid eller om det känns jobbigt att fylla i allt på en gång så kan du spara det du gjort och komma tillbaks och fortsätta vid ett annat tillfälle.

Salivprovet

Om du väljer att delta i studien skickar vi ett kit för salivprovtagning till dig. Provet tas hemma och tar ungefär 10 minuter. Salivprovet samlas upp i ett provrör som skickas tillbaka till Karolinska Institutets Biobank i ett förfrankerat kuvert. Från salivprovet extraheras sedan DNA för att identifiera genetiska markörer. Personer med ätstörning jämförs sedan med kontrollindivider för att hitta biologiska och genetiska markörer som ökar risken för att drabbas av en ätstörning.

Avföringsprovet (frivilligt)

I EDGI studien har vi också en tilläggsstudie där vi ber dig att lämna ett avföringsprov som du tar hemma. Detta för att kunna kartlägga skillnader i tarmfloran mellan personer med och utan ätstörningar. Om du har en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (som t.ex. Mb Crohn, Ulcerös colit); har genomgått viktreducerande kirurgi (som t.ex. Gastric by-pass, Gastric banding); har använt hormoner i könskorrigerande syfte; har använt antibiotika eller receptbelagd probiotika de senaste 3 månaderna (innan du tar ditt prov), eller är gravid eller har fött barn för 3 månader sedan eller mindre, så kan du dessvärre inte delta i tilläggsstudien. Men till dig som kan och vill delta, skickar vi ett avföringsprovkit med instruktioner tillsammans med ett förfrankerat kuvert. Från avföringsprovet får vi information om tarmflorans (mikrobiomets) sammansättning och dess mångfald av bakterier, något som kan påverka såväl symtom som behandlingsresultat vid ätstörningar.

Får jag någon ersättning?

Du får två biobiljetter till ett värde av 200 kr som tack för din medverkan (när dina prover har inkommit och enkäterna är ifyllda och klara).