Kartlägger genetiken bakom ätstörningar

Nu startar en stor internationell studie som ska samla hundratusentals salivprov och enkätsvar för att förstå genetiken bakom ätstörningar bättre. Forskningen leds av Cynthia Bulik, psykolog och professor vid Karolinska Institutet och University of North Carolina, USA.

Läs artikeln som publicerades i tidningen Medicinsk Vetenskap nr 1/2021.