Hösten 2022!

Nu är vi tillbaks efter en varm och fin sommar och hoppas på att få välkomna många nya deltagare i EDGI-studien. Vi har kommit en bra bit med datainsamlingen och vill passa på att rikta ett varmt tack till alla er som redan har deltagit! Men vi söker fortfarande deltagare både med och utan erfarenhet av ätstörning, så än är det inte försent att bidra till studien. Vi ser fram emot en spännande höst!